SVAŘOVÁNÍ

Specializujeme se na zakázkovou výrobu komplexních menších strojních součástí do celkové hmotnosti 5 tun včetně strojního opracování a montáže.

Vyrábíme ze široké škály materiálů:

 • Uhlíkové oceli - nelegované oceli na bázi C-Mn, vysokopevných jemnozrnných ocelí typu Weldox, otěruvzdorných ocelí typu Hardox, nízkolegovaných žárupevných, obtížně svařitelných vysokouhlíkových a jiné.
 • Nerezové oceli - austenitické a feritické nerezové oceli, žáruvzdorné, stabilizované a jiné.
 • Slitiny - niklové slitiny (inconely), bronzové slitiny na bázi CuAl a CuSn a hliníkové slitiny na bázi AlMg a AlSi.
 • Návary - navařujeme tvrdokovové návary, difuzní bariéry, heterogenní nerezové návary na uhlíkové materiály, homogenní návary pro renovace, návary pro vylepšení užitných vlastností původních povrchů (různá sedla, otěrové plochy a jiné).
 • Renovace -  provádíme renovace opotřebených strojních součástí navařováním přídavného materiálu požadovaných vlastností s následných strojním opracováním. Takto renovovaný strojní díl má parametry nového dílu za podstatně nižší pořizovací cenu. Renovace provádíme na všech výše jmenovaných materiálech a jejich kombinacích.

Technologie svařování

111 – SMAW
141 – GTAW
135 – GMAW
138, 136 - FCAW
121, 125 – SAW


Svářeči a operátoři jsou kvalifikováni dle ČSN EN ISO 9606-1 + ČSN EN ISO 14732.

Svářečský dozor je kvalifikován dle ČSN EN ISO 14731 - EWE.

Disponujeme kvalifikovanými svářečskými postupy WPQR, certifikovanými dle norem ČSN EN ISO 15614-1, DNV OS-C401, Lloyds Register Rules.

image
image

STROJNÍ OPRACOVÁNÍ

Strojní opracování zajišťujeme ve spoluprací s naší partnerskou společností.

FINÁLNÍ MONTÁŽ

Provádíme finální montáž námi vyrobených podsestav dle požadavků zákazníka.

image
image

TECHNOLOGICKÉ PORADENSTVÍ A PODPORA

Na základě dlouholetých zkušeností poskytujeme poradenství v oblasti svařování a výroby v těchto oblastech:

  • Metalurgická svařitelnost materiálu – návody a postupy jak svařovat různé materiály a slitiny.
  • Kvalifikace svářečských postupů dle ČSN EN ISO 15614-1 ÷ 15614-7, mezinárodních standardů jako DNV OS-C401, Lloyds Register rules, AWS, D1.1, ASME CODE a jiné.
  • Externí svářečský dozor, tvorba WPQR, WPS, WI, provádění nezávislých přejímek třetích stran, Vizuální kontrola svarů a další.
  • Konzultace implementace svářečských a páličských technologií do výroby.
  • Školení svářečů, zámečníků, techniků.

© ACIERO Welding s.r.o. - 2022